دوتاستراید در برابر فیناستراید برای ریزش مو

مقدمه

آلوپسی آندروژنیک، که به عنوان "طاسی با الگوی مردانه" نیز شناخته می شود، شایع ترین علت ریزش مو در مردان است، که حدود 80 درصد مردان با نژاد قفقازی را درگیر کرده است. مشخصه آن این است که فولیکول های مو به طور تدریجی در سایز کاهش یافته، و در طول زمان منجر به طاسی می شود. آلوپسی آندروژنیک (به اختصار AGA) معمولا ناشی از  استعداد ژنتیکی است؛ هرچند که، شواهد نشان داده است که ممکن است به دلایل مرتبط با آندروژن نیز رخ دهد. دی هیدروتستوسترون (DHT) آندروژن اصلی درگیر در AGA است و مردان مبتلا به این وضعیت افزایش غلظت سرمی DHT را خواهند داشت.

دوتاستراید در برابر فیناستراید برای ریزش مو (2)

مقدمه

آلوپسی آندروژنیک، که به عنوان "طاسی با الگوی مردانه" نیز شناخته می شود، شایع ترین علت ریزش مو در مردان است، که حدود 80 درصد مردان با نژاد قفقازی را درگیر کرده است. مشخصه آن این است که فولیکول های مو به طور تدریجی در سایز کاهش یافته، و در طول زمان منجر به طاسی می شود. آلوپسی آندروژنیک (به اختصار AGA) معمولا ناشی از  استعداد ژنتیکی است؛ هرچند که، شواهد نشان داده است که ممکن است به دلایل مرتبط با آندروژن نیز رخ دهد. دی هیدروتستوسترون (DHT) آندروژن اصلی درگیر در AGA است و مردان مبتلا به این وضعیت افزایش غلظت سرمی DHT را خواهند داشت.

دوتاستراید در برابر فیناستراید برای ریزش مو (3)

مقدمه

آلوپسی آندروژنیک، که به عنوان "طاسی با الگوی مردانه" نیز شناخته می شود، شایع ترین علت ریزش مو در مردان است، که حدود 80 درصد مردان با نژاد قفقازی را درگیر کرده است. مشخصه آن این است که فولیکول های مو به طور تدریجی در سایز کاهش یافته، و در طول زمان منجر به طاسی می شود. آلوپسی آندروژنیک (به اختصار AGA) معمولا ناشی از  استعداد ژنتیکی است؛ هرچند که، شواهد نشان داده است که ممکن است به دلایل مرتبط با آندروژن نیز رخ دهد. دی هیدروتستوسترون (DHT) آندروژن اصلی درگیر در AGA است و مردان مبتلا به این وضعیت افزایش غلظت سرمی DHT را خواهند داشت.

دوتاستراید در برابر فیناستراید برای ریزش مو (4)

مقدمه

آلوپسی آندروژنیک، که به عنوان "طاسی با الگوی مردانه" نیز شناخته می شود، شایع ترین علت ریزش مو در مردان است، که حدود 80 درصد مردان با نژاد قفقازی را درگیر کرده است. مشخصه آن این است که فولیکول های مو به طور تدریجی در سایز کاهش یافته، و در طول زمان منجر به طاسی می شود. آلوپسی آندروژنیک (به اختصار AGA) معمولا ناشی از  استعداد ژنتیکی است؛ هرچند که، شواهد نشان داده است که ممکن است به دلایل مرتبط با آندروژن نیز رخ دهد. دی هیدروتستوسترون (DHT) آندروژن اصلی درگیر در AGA است و مردان مبتلا به این وضعیت افزایش غلظت سرمی DHT را خواهند داشت.

دوتاستراید در برابر فیناستراید برای ریزش مو (5)

مقدمه

آلوپسی آندروژنیک، که به عنوان "طاسی با الگوی مردانه" نیز شناخته می شود، شایع ترین علت ریزش مو در مردان است، که حدود 80 درصد مردان با نژاد قفقازی را درگیر کرده است. مشخصه آن این است که فولیکول های مو به طور تدریجی در سایز کاهش یافته، و در طول زمان منجر به طاسی می شود. آلوپسی آندروژنیک (به اختصار AGA) معمولا ناشی از  استعداد ژنتیکی است؛ هرچند که، شواهد نشان داده است که ممکن است به دلایل مرتبط با آندروژن نیز رخ دهد. دی هیدروتستوسترون (DHT) آندروژن اصلی درگیر در AGA است و مردان مبتلا به این وضعیت افزایش غلظت سرمی DHT را خواهند داشت.

دوتاستراید در برابر فیناستراید برای ریزش مو (6)

مقدمه

آلوپسی آندروژنیک، که به عنوان "طاسی با الگوی مردانه" نیز شناخته می شود، شایع ترین علت ریزش مو در مردان است، که حدود 80 درصد مردان با نژاد قفقازی را درگیر کرده است. مشخصه آن این است که فولیکول های مو به طور تدریجی در سایز کاهش یافته، و در طول زمان منجر به طاسی می شود. آلوپسی آندروژنیک (به اختصار AGA) معمولا ناشی از  استعداد ژنتیکی است؛ هرچند که، شواهد نشان داده است که ممکن است به دلایل مرتبط با آندروژن نیز رخ دهد. دی هیدروتستوسترون (DHT) آندروژن اصلی درگیر در AGA است و مردان مبتلا به این وضعیت افزایش غلظت سرمی DHT را خواهند داشت.

دوتاستراید در برابر فیناستراید برای ریزش مو (7)

مقدمه

آلوپسی آندروژنیک، که به عنوان "طاسی با الگوی مردانه" نیز شناخته می شود، شایع ترین علت ریزش مو در مردان است، که حدود 80 درصد مردان با نژاد قفقازی را درگیر کرده است. مشخصه آن این است که فولیکول های مو به طور تدریجی در سایز کاهش یافته، و در طول زمان منجر به طاسی می شود. آلوپسی آندروژنیک (به اختصار AGA) معمولا ناشی از  استعداد ژنتیکی است؛ هرچند که، شواهد نشان داده است که ممکن است به دلایل مرتبط با آندروژن نیز رخ دهد. دی هیدروتستوسترون (DHT) آندروژن اصلی درگیر در AGA است و مردان مبتلا به این وضعیت افزایش غلظت سرمی DHT را خواهند داشت.

دوتاستراید در برابر فیناستراید برای ریزش مو (8)

مقدمه

آلوپسی آندروژنیک، که به عنوان "طاسی با الگوی مردانه" نیز شناخته می شود، شایع ترین علت ریزش مو در مردان است، که حدود 80 درصد مردان با نژاد قفقازی را درگیر کرده است. مشخصه آن این است که فولیکول های مو به طور تدریجی در سایز کاهش یافته، و در طول زمان منجر به طاسی می شود. آلوپسی آندروژنیک (به اختصار AGA) معمولا ناشی از  استعداد ژنتیکی است؛ هرچند که، شواهد نشان داده است که ممکن است به دلایل مرتبط با آندروژن نیز رخ دهد. دی هیدروتستوسترون (DHT) آندروژن اصلی درگیر در AGA است و مردان مبتلا به این وضعیت افزایش غلظت سرمی DHT را خواهند داشت.

دوتاستراید در برابر فیناستراید برای ریزش مو (9)

مقدمه

آلوپسی آندروژنیک، که به عنوان "طاسی با الگوی مردانه" نیز شناخته می شود، شایع ترین علت ریزش مو در مردان است، که حدود 80 درصد مردان با نژاد قفقازی را درگیر کرده است. مشخصه آن این است که فولیکول های مو به طور تدریجی در سایز کاهش یافته، و در طول زمان منجر به طاسی می شود. آلوپسی آندروژنیک (به اختصار AGA) معمولا ناشی از  استعداد ژنتیکی است؛ هرچند که، شواهد نشان داده است که ممکن است به دلایل مرتبط با آندروژن نیز رخ دهد. دی هیدروتستوسترون (DHT) آندروژن اصلی درگیر در AGA است و مردان مبتلا به این وضعیت افزایش غلظت سرمی DHT را خواهند داشت.

درباره فارمیکس

سلامتی شما اولویت ماست.
ما معتقدیم که هر فرد باید درمان و مراقبت بهداشتی مختص به خود داشته باشد. در کنار پزشکان و داروسازان عزیز هستیم تا به کمک هم بهترین ها را برای شما رقم بزنیم.

اطلاعات بیشتر

آدرس: تهران ، میدان ونک ، پلاک 1 ، واحد 1

تلفن: 02133445566