زمانی که پزشک برای کودک دارو تجویز می کند، چالش های مختلفی پیش روی والدین، کودک و پزشک قرار می گیرد. ممکن است کودک قادر به بلع قرص یا کپسول خوراکی نباشد، یا ممکن است طعم داروی مایع را دوست نداشته باشد.

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.