درحالی که عوامل متعددی برای بروز مشکلات جنسی از استرس تا عوارض جانبی دارویی وجود دارد اما به همان میزان استراتژی و درمان برای غلبه بر آن وجود دارد.

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.